Dalil-Dalil yang Digunakan Oleh Imam Asy-Syafi’i

Oleh: Muhammad Abduh Al-Banjary Imam Asy-Syafi’i menggunakan lima dalil secara berurutan dalam menetapkan suatu hukum. Beliau baru beralih ke urutan...